Biuro ds. Stopni

Regulamin

Uchwała Nr 23/2020/2021 Senatu UKW z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

  • tryb eksternistyczny
  • uczestnicy studiów doktoranckich, którzy nie otworzyli przewodu na starych zasadach
  • absolwenci szkoły doktorskiej

BIP