Biuro ds. Stopni

Pracownicy

Biuro ds. Stopni
pokój nr 126 i 127
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz

tel. 52 34 19 301
tel. 52 34 19 148
tel. 52 34 19 218 (szkoła doktorska)

Anna Cieślak (kierownik), tel. 52 34 19 148, e-mail: anna@ukw.edu.pl

 • wnioski o nagrody
 • wnioski o wydanie publikacji w wydawnictwie zewnętrznym (zwiazane z procedurą awansową)
 • postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
 • informacje o nowych procedurach postępowań awansowych
 • opłaty za przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora
 • obsługa administracyjna postępowań nostryfikacyjnych (dr, dr hab.)
 • stypendia doktoranckie (szkoła doktorska)
 • obsługa administracyjna projektu doktorat wdrożeniowy

Kamila Grajkowska (specjalista), tel. 52 34 19 301, e-mail: kamila.grajkowska@ukw.edu.pl

 • postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego (dyscypliny: filozofia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, nauki o kulturze i religii, nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki fizyczne, nauki o kulturze fizycznej)
 • Rada Dziedziny Nauk Humanistycznych
 • Rada Dziedziny Nauk ścisłych i Przyrodniczych
 • Rada Dziedziny Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 

Justyna Kwiatkowska (specjalista), tel. 52 34 19 301, e-mail: justyna.kwiatkowska@ukw.edu.pl

 • postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego (dyscypliny: pedagogika, psychologia, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, informatyka techniczna i telekomunikacja)
 • Rada Dziedziny Nauk Społecznych
 • Rada Dziedziny Nauk Inżynieryjno-Technicznych

Katarzyna Łuczkowska (specjalista), tel. 52 34 19 218, e-mail: katarzyna.luczkowska@ukw.edu.pl

 • Szkoła Doktorska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
 • postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego (dyscyplina: sztuki muzyczne)
 • Rada Dziedziny Sztuki (sztuki muzyczne)