Biuro ds. Stopni

Pracownicy

Biuro ds. Stopni
pokój nr 126 i 127
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz

tel. 52 34 19 301
tel. 52 34 19 148
tel. 52 34 19 218 (szkoła doktorska)

Anna Cieślak (kierownik), tel. 52 34 19 148, e-mail: anna@ukw.edu.pl

 • wnioski o nagrody
 • wnioski o wydanie publikacji w wydawnictwie zewnętrznym (zwiazane z procedurą awansową)
 • postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
 • informacje o nowych procedurach postępowań awansowych
 • opłaty za przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora

Kamila Grajkowska (specjalista), tel. 52 34 19 301, e-mail: kamila.grajkowska@ukw.edu.pl

 • postępowania o nadanie stopnia doktora (dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia)
 • Rada Dziedziny Nauk Humanistycznych: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo
 • Rada Dziedziny Nauk Inżynieryjno-Technicznych: inżynieria mechaniczna
 • Rada Dziedziny Nauk ścisłych i Przyrodniczych: nauki biologiczne

Justyna Kwiatkowska (specjalista), tel. 52 34 19 301, e-mail: justyna.kwiatkowska@ukw.edu.pl

 • postępowania o nadanie stopnia doktora (dyscypliny: pedagogika, psychologia, nauki o polityce i administracji)
 • Rada Dziedziny Nauk Społecznych: nauki o polityce i administracji, pedadogika, psychologia

Katarzyna Łuczkowska (specjalista), tel. 52 34 19 218, e-mail: katarzyna.luczkowska@ukw.edu.pl

 • Szkoła Doktorska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
 • postępowania o nadanie stopnia doktora (dyscypliny: sztuki muzyczne)
 • Rada Dziedziny Sztuki: sztuki muzyczne