Biuro ds. Stopni

Uznanie stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu.

UKW prowadzi nostryfikację stopni naukowych w dyscyplinach:

  • dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo,
  • dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika,
  • dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz.U. poz. 1877).

Wnioskodawca składa wniosek o uznanie stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym. Listę załączników określa rozporządzenie.

Za postępowanie pobierana jest opłata. Wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia profesora.

Szczegóły: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych