Biuro ds. Stopni

Uznanie stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu.

Biuro ds. Stopni prowadzi wyłącznie  obsługę administracyjną postępowań nostryfikacyjnych stopni naukowych (doktora, doktora habilitowanego). Nie prowadzi nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów.

UKW prowadzi nostryfikację stopni naukowych (doktora, doktora habilitowanego) w dyscyplinach (kat. A):

  • nauki o kulturze i religii (dziedzina nauk humanistycznych),
  • literaturoznawstwo (dziedzina nauk humanistycznych),
  • nauki o polityce i administracji (dziedzina nauk społecznych).

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz.U. poz. 1877).

Wnioskodawca składa wniosek o uznanie stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym. Listę załączników określa rozporządzenie.

Za postępowanie pobierana jest opłata. Wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia profesora (3605 zł).

Szczegóły: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych