Biuro ds. Stopni

Wniosek o nadanie tytułu profesora

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora: https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadanai-tytulu-profesora.html

 W sprawie sfinansowania wniosku prosimy o kontakt z Biurem ds. Stopni. 

Art. 228. ust. 1. Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora wszczyna się na wniosek osoby, o której mowa w art. 227 ust. 1 albo 2, zawierający uzasadnienie wskazujące na spełnienie wymagań, o których mowa w art. 227, składany do RDN.