Biuro ds. Stopni

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora (17)

Uprawnienia UKW do nadawania stopnia doktora:

dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach: 

1. historia,
2. językoznawstwo,
3. literaturoznawstwo,
4. nauki o kulturze i religii (od 26.08.2022 roku),
5. filozofia (od 16.01.2023 roku),

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie:

6. inżynieria mechaniczna,
7.
inżynieria materiałowa (od 26.08.2022 roku),
8. informatyka techniczna i telekomunikacja (od 16.01.2023 roku),

dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: 

9. nauki biologiczne,
10. nauki fizyczne (od 26.08.2022 roku),
11. nauki o Ziemi i środowisku (od 26.08.2022 roku),

dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach: 

12. nauki o polityce i administracji,
13. pedagogika (od 1986 roku)
14. psychologia (od 2000 roku),
15. nauki prawne (od 16.01.2023 roku),

dziedzina sztuki w dyscyplinie: 

16. sztuki muzyczne,

dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

17. nauki o kulturze fizycznej (od 16.01.2023 roku).