Biuro ds. Stopni

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora (9)

Uprawnienia UKW do nadawania stopnia doktora:

dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach: 

1. historia, 
2. językoznawstwo, 
3. literaturoznawstwo,

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie:

4. inżynieria mechaniczna,

dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: 

5. nauki biologiczne,

dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach: 

6. nauki o polityce i administracji,
7. pedagogika, 
8. psychologia,

dziedzina sztuki w dyscyplinie: 

9. sztuki muzyczne.