Biuro ds. Stopni

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego (11)

Uprawnienia UKW do nadawania stopnia doktora habilitowanego:

dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach: 
1) historia,
2) językoznawstwo,
3) literaturoznawstwo,
4) nauki o kulturze i religii (od 26.08.2022 roku),

dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie 
5) pedagogika,
6) nauki o polityce i administracji (od 26.08.2022 roku),

dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie 
7) nauki biologiczne,
8) nauki fizyczne (od 26.08.2022 roku),
9) nauki o Ziemi i środowisku (od 26.08.2022 roku),

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie:
10) inżynieria mechaniczna (od 26.08.2022 roku),
11) inżynieria materiałowa (od 26.08.2022 roku).