Biuro ds. Stopni

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego (17)

Uprawnienia UKW do nadawania stopnia doktora habilitowanego:

dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach: 
1) historia,
2) językoznawstwo,
3) literaturoznawstwo,
4) nauki o kulturze i religii (od 26.08.2022 roku),
5) filozofia (od 16.01.2023 roku),

dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie 
6) pedagogika,
7) nauki o polityce i administracji (od 26.08.2022 roku),
8) psychologia (od 16.01.2023 roku),
9) nauki prawne (od 16.01.2023 roku),

dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie 
10) nauki biologiczne,
11) nauki fizyczne (od 26.08.2022 roku),
12) nauki o Ziemi i środowisku (od 26.08.2022 roku),

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie:
13) inżynieria mechaniczna (od 26.08.2022 roku),
14) inżynieria materiałowa (od 26.08.2022 roku),
15) informatyka techniczna i telekomunikacja (od 16.01.2023 roku),

dziedzina sztuki w dyscyplinie: 

16) sztuki muzyczne (od 16.01.2023 roku),

dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

17) nauki o kulturze fizycznej (od 16.01.2023 roku).