Biuro ds. Stopni

Urlopy

Urlop dla nauczyciela akademickiego

Nauczycielowi akademickiemu może być udzielony płatny urlop naukowy w celu przygotowania rozprawy doktorskiej w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy.

Urlop dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim

Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowującemu rozprawę doktorską, przysługuje, na jego wniosek, w uzgodnionym z pracodawcą terminie, urlop w wymiarze 28 dni.