Bydgoskie Seminarium Naukowe

O Seminarium

Zespół Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić Państwa 27 listopada 2017 roku do udziału w Bydgoskim Seminarium Naukowym pt.: Wyzwania i dylematy związane z projektowaniem i realizacją badań w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych. Co już wiemy? Co warto jeszcze poznać? Perspektywy i rekomendacje dla przyszłych badań współfinansowanym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Seminarium adresowane jest do naukowców, realizatorów badań naukowych nad uzależnieniami behawioralnymi a także praktyków – specjalistów pracujących z osobami zagrożonymi, dotkniętymi problemem uzależnień behawioralnych oraz udzielających pomocy ich rodzinom i bliskim. Seminarium ma być okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń, oraz prezentacji wyników badań dotyczących aktualnego stanu wiedzy o uzależnieniach behawioralnych, w gronie naukowców zajmujących się badaniem uwarunkowań, mechanizmów i skutków różnorodnych uzależnień/nałogów czynnościowych oraz praktyków – specjalistów, którzy zawodowo zajmują się wspieraniem rozwoju różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych, leczeniem osób dotkniętych problemem uzależnień od czynności, oraz udzielaniem pomocy ich rodzinom i bliskim. Spodziewanym efektem seminarium ma być diagnoza kluczowych potrzeb badawczych w zakresie uzależnień behawioralnych, oraz rekomendacje dla przyszłych badań naukowych.

 • Miejsce obrad:
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  ul. Karola Szymanowskiego 3.
 • Czas trwania seminarium: od godz. 9.00 do 17.00
 • Koszty udziału w seminarium, noclegu z 26 na 27 listopada 2017 r,  wyżywienia i podróży pokryją jego organizatorzy. Zapewnione będą noclegi w 2 osobowych pokojach.
 • Wystąpienia: Osoby referujące otrzymają honorarium. Rada Naukowa seminarium dokona wyboru tematów wystąpień spośród wszystkich nadesłanych w terminie propozycji (do dnia 27 października 2017 roku). Wszystkie osoby, które nadeślą zgłoszenia zostaną poinformowane o decyzji Rady drogą elektroniczną. Osoby zainteresowane udziałem w Bydgoskim Seminarium Naukowym prosimy o wypełnienie Karty Zgłoszeniowej i odesłanie jej na następujący adres  e-mail: bydgoskieseminarium-uzaleznienia@ukw.edu.pl do dnia 27 października 2017 roku. Podpisany przez uczestnika i zeskanowany formularz zgłoszenia w wersji papierowej należy  przesłać na wyżej wymieniony adres mailowy konferencji.
 • Organizator: Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej, 
  ul. Powstańców Wlkp. 2,  85-064 Bydgoszcz 
  strona: www.ukw.edu.pl 
  e-mail: bydgoskieseminarium-uzaleznienia@ukw.edu.pl
  tel.  52 321 61 66 w. 23, 26
 • Komitet Organizacyjny:

  dr Jolanta Jarczyńska  
  dr Wioletta Junik
  dr Blanka Poćwiardowska