O projekcie

Głównym celem projektu Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji jest opracowanie (testowanie i popularyzacja) innowacyjnego modelu pracy nauczyciela/studenta z dzieckiem na I etapie edukacji. Model ten oparty na założeniach wyprowadzonych z socjokulturowej koncepcji L. S. Wygotskiego ma przyczynić się do podniesienia jakości pracy zarówno ucznia, jak i nauczyciela wczesnej edukacji. Projekt tworzy szansę dla konstruowania społecznej sieci uczenia się, autentycznego współtworzenia wiedzy w edukacyjnym działaniu, pogłębionego transferu pomiędzy Nowicjuszem (studentem) a Ekspertem (nauczycielem). Zaangażowane uczestnictwo studentów w projekcie przyczyni się do zmiany ich filozofii edukacyjnej, rozumienia zmiany edukacyjnej, wejścia w rolę promotora zmian.

Kontakt

Biuro projektu:
pokój 22, Instytut Pedagogiki
(wejście przez sekretariat)
ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
Adres do korespondencji:
ack@ukw.edu.pl