Zespół badawczy UKW

Zespół badawczy UKW


prof. dr hab. Ewa Filipak

kierownik projektu


dr Ewa Lemańska-Lewandowska

zastępca kierownika projektu


dr Małgorzata Wiśniewska


mgr Adam Mroczkowski


mgr Goretta Siadak


mgr Joanna Szymczak