Domy Studenta i Hotele Asystenta

Opłaty za akademiki

Wysokość opłat za korzystanie z domu studenta wynosi miesięcznie:

1. Studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:

 • za miejsce w pokoju jednoosobowym: 420 zł
 • za miejsce w pokoju dwuosobowym: 350 zł
 • za każde dziecko zamieszkałe w domu studenta 50 zł

2. Studenci z pozostałych uczelni:

 • za miejsce w pokoju jednoosobowym 440 zł
 • za miejsce w pokoju dwuosobowym 400 zł
 • za każde dziecko zamieszkałe w domu studenta 50 zł

3. Wysokość opłat za korzystanie z pokojów 1-osobowych rotacyjnych w domach studenta w trakcie roku akademickiego wynosi:

 • dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:
  a) za pięć pierwszych dób - 30 zł za dobę
  b) za każdą następną dobę, po upływie piątej doby, do trzydziestu dób włącznie - 15 zł za dobę
 • dla uczestników studiów doktoranckich, podyplomowych, szkół doktorskich i innych form kształcenia:
  a) za pięć pierwszych dób - 45 zł za dobę
  b) za każdą następną dobę, po upływie piątej doby do trzydziestu dób włącznie - 15 zł za dobę
  3) dla studentów z innych uczelni i innych osób korzystających z noclegu 50 zł za dobę
  4) dla pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - 35 zł za dobę

4. Wysokość opłat za korzystanie z Domu Studenta Nr 1 przy ul. Łużyckiej 24 w Bydgoszczy i z Domu Studenta Nr 2 przy ul. Łużyckiej 21 w Bydgoszczy w okresie przerwy wakacyjnej od 1 lipca do 30 września wynosi:

 • dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
  a) za pięć pierwszych dób - 25 zł za dobę
  b) za każdą następną dobę, po upływie piątej do trzydziestu dób włącznie - 15 zł za dobę
  c) za cały miesiąc i więcej 420 zł za miesiąc
 • dla kandydatów na studia, studentów pozostałych uczelni i innych osób - 35 zł za dobę