Domy Studenta i Hotele Asystenta

Opłaty za akademiki

Wysokość opłat za korzystanie z domu studenta wynosi miesięcznie:

1. Studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:

 • za miejsce w pokoju jednoosobowym: 420 zł
 • za miejsce w pokoju dwuosobowym: 350 zł
 • za każde dziecko zamieszkałe w domu studenta 50 zł

2. Studenci z pozostałych uczelni:

 • za miejsce w pokoju jednoosobowym 440 zł
 • za miejsce w pokoju dwuosobowym 400 zł
 • za każde dziecko zamieszkałe w domu studenta 50 zł

3. Wysokość opłat za korzystanie z pokojów rotacyjnych w domach studenta wynosi:

 • dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:
  a) za pięć pierwszych dób: 30 zł za dobę
  b) za każdą następną dobę, po upływie piątej doby, do trzydziestu dób włącznie 15 zł za dobę
 • dla uczestników studiów doktoranckich, podyplomowych szkół doktorskich i innych form kształcenia:
  a) za pięć pierwszych dób 45 zł za dobę
  b) za każdą następną dobę, po upływie piątej doby do trzydziestu dób włącznie 15 zł za dobę
  3) dla studentów z innych uczelni i innych osób korzystających z noclegu 50 zł za dobę

4. Wysokość opłat za korzystanie z Domu Studenta Nr 1 przy ul. Łużyckiej 24 w Bydgoszczy i z Domu Studenta Nr 2 przy ul. Łużyckiej 21 w Bydgoszczy w okresie przerwy wakacyjnej od 1 lipca do 30 września wynosi:

 • dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
  a) za pięć pierwszych dób 25 zł za dobę
  b) za każdą następną dobę, po upływie piątej do trzydziestu dób włącznie 15 zł za dobę
  c) za cały miesiąc i więcej 420 zł za miesiąc
 • dla kandydatów na studia, studentów pozostałych uczelni i innych osób 35 zł za dobę