Humanistyka 2.0 - studia dualne

Cele projektu

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społ. u studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, na trzyletnich, licencjackich studiach dualnych kierunku Humanistyka Drugiej Generacji o specjalności badanie i projektowanie gier.

Realizacja projektu obejmuje 1 edycję studiów dualnych przewidujących kształcenie przemienne równolegle w formie zajęć dydaktycznych (w tym prakt.) realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy.

Projekt obejmie studentów studiów stacjonarnych humanistycznych I stopnia, o profilu praktycznym (studiów dualnych) Humanistyka 2.0 – badanie i projektowanie gier, z naboru 2019/2020.

Nabór obejmie 40 os. (16 K, 24 M).