Humanistyka 2.0 - studia dualne

O projekcie

PODSTAWOWE INFORMACJE

 • Tytuł projektu: Humanistyka Drugiej Generacji: badanie i projektowanie gier - studia dualne
 • Nr naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18
 • Okres realizacji: od: 2019-03-01 do: 2022-11-30

O PROJEKCIE

W ramach projektu jego uczestnikom oferujemy:

 1. Maksymalnie praktyczne studia w stałej współpracy z branżą;

 2. 1640 h wysokiej jakości płatnych staży w branży;

 3. opłacone szkolenia i egzaminy SCRUM;

 4. duży wybór bloków przedmiotów oraz pojedynczych kursów.

O studiach

Ponad 90% punktów ECTS znajduje się w przedmiotach kształcenia praktycznego.

W ramach studiów dostępne będą 4 ścieżki specjalnościowe:

 • grafika i animacja;

 • badanie gier;

 • mechaniki i aplikacje;

 • marketing i produkcja rynku gier.

W przygotowaniu i realizacji wysokiej jakości programu nauczania wspiera nas RADA INTERESARIUSZY.

Staże

Staże w projekcie odbywają się w III, IV, V i VI semestrze (łącznie 1640 h w toku studiów) i mają zarazem rangę ćwiczeń bądź laboratoriów z wybranych przedmiotów kształcenia praktycznego.

Wynagrodzenie stażysty

Stawka godzinowa pracy stażysty wynosi: 14.95 zł brutto (średnio ok. 2400 zł/m-c).

Każdy stażysta ma prawo do zwrotów kosztów zakupu biletu miesięcznego na komunikację miejską do kwoty 60 zł w czasie uczęszczania na staże;

Ponadto 15 stażystów na V i VI sem. ma prawo do skorzystania z dodatkowych wynagrodzeń w ramach:

 • zwrotów kosztów zakwaterowania maks. do 800 zł miesięcznie, jeśli staż odbywa się w miejscu oddalonym o ponad 50 km od miejsca zamieszkania (tylko na V i VI sem);

 • zwrotów kosztów biletów PKP na dwukrotny dojazd do miejsca stażu i podróż powrotną po zakończeniu stażu (na V i VI sem., w wysokości i na warunkach określonych w projekcie).

...więcej informacji wkrótce.