Humanistyka 2.0 - studia dualne

O projekcie

PODSTAWOWE INFORMACJE

Tytuł projektu: Humanistyka Drugiej Generacji: badanie i projektowanie gier - studia dualne

Nr naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18

Okres realizacji: od: 2019-03-01 do: 2022-11-30

O PROJEKCIE

W ramach projektu jego uczestnikom oferujemy:

  1. Maksymalnie praktyczne studia w stałej współpracy z branżą;
  2. 1640 h wysokiej jakości płatnych staży w branży;
  3. opłacone szkolenia i egzaminy SCRUM;
  4. duży wybór bloków przedmiotów oraz pojedynczych kursów.

O studiach

Ponad 90% punktów ECTS znajduje się w przedmiotach kształcenia praktycznego.

W ramach studiów dostępne będą 4 ścieżki specjalnościowe:

  • grafika i animacja;
  • badanie gier;
  • mechaniki i aplikacje;
  • marketing i produkcja rynku gier.

W przygotowaniu i realizacji wysokiej jakości programu nauczania wspiera nas RADA INTERESARIUSZY.

Staże

Staże w projekcie odbywają się w III, IV, V i VI semestrze (łącznie 1640 h w toku studiów) i mają zarazem rangę ćwiczeń bądź laboratoriów z wybranych przedmiotów kształcenia praktycznego.

Wynagrodzenie stażysty

Stawka godzinowa pracy stażysty wynosi: 14.95 zł brutto (średnio ok. 2400 zł/m-c).

Każdy stażysta ma prawo do zwrotów kosztów zakupu biletu miesięcznego na komunikację miejską do kwoty 60 zł w czasie uczęszczania na staże;

Ponadto 15 stażystów na V i VI sem. ma prawo do skorzystania z dodatkowych wynagrodzeń w ramach:

  • zwrotów kosztów zakwaterowania maks. do 800 zł miesięcznie, jeśli staż odbywa się w miejscu oddalonym o ponad 50 km od miejsca zamieszkania (tylko na V i VI sem);
  • zwrotów kosztów biletów PKP na dwukrotny dojazd do miejsca stażu i podróż powrotną po zakończeniu stażu (na V i VI sem., w wysokości i na warunkach określonych w projekcie).

...więcej informacji wkrótce.