Humanistyka 2.0 - studia dualne

Rekrutacja

Projektem objęci są wszyscy studenci, którzy zrekrutują się w naborze 2019/2020. Rekrutacja na studia jest jednoznaczna z wolą uczestnictwa w projekcie.

Aby wziąć udział w projekcie, należy przejść rekrutację naHumanistykę 2.0 - badanie i projektowanie gier.