O Zakładzie

Pracownicy Zakładu Chemii i Technologii Poliuretanów są autorami i współautorami ponad 150 publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych, 6 patentów, 5 zgłoszeń patentowych, 3 monografii i rozdziału w monografii zagranicznej. Zajmują się badaniami z zakresu produkcji surowców do materiałów poliuretanowych, otrzymywaniem, modyfikowaniem i badaniami właściwości poliuretanów. Pracownicy Zakładu są laureatami dwóch złotych medali za innowacyjność: na Międzynarodowych Targach Wynalazków INTARG 2018 oraz  Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS - International Warsaw Invention Show IWIS 2018.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Chemii i Technologii Poliuretanów
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 93 31