Kolegium I

3 października – dzień organizacyjny dla Studentów pierwszych roczników 2022/2023

Dyrektor Kolegium I ogłasza dzień 3 października dniem wolnym od zajęć dla Studentów pierwszych roczników.

W tym dniu Studenci pierwszych roczników zobowiązani są do uczestniczenia w spotkaniach
z Opiekunami
.

 • kulturoznawstwo, godz. 13.30 w budynku Uniwersytetu przy ul. Jagiellońskiej 11, w sali nr 31
 • filologia angielska, 1 stopień, godz. 8:00, sala nr 12, Ogińskiego,
 • filologia angielska, 2 stopień, godz. 9:15, sala nr 12, Ogińskiego,
 • lingwistyka angielsko-niemiecka, 1 stopień, godz. 10:00, sala nr 12, Ogińskiego,
 • lingiwtsyka angielsko-niemiecka, 2 stopień, godz. 10:00, sala nr 1, Jagiellońska,
 • lingwistyka angielsko-rosyjska, 1 stopień, godz. 11:15, sala nr 12, Ogińskiego,
 • lingwistyka angielsko-rosyjska, 2 stopień, godz. 12:30, sala nr 12, Ogińskiego,
 • lingwistyka angielsko-arabska, 1 stopień, godz. 13:00, sala nr 12, Ogińskiego,
 • lingwistyka rosyjsko-chińska, 1 stopień, godz. 14:00, sala nr 12, Ogińskiego,
 • germanistyka, I stopień, godz. 11:00, sala nr 1, Jagiellońska,
 • filologia polska, I stopień, godz. 12:00, sala nr 1, Jagiellońska,
 • filologia polska, II stopień, godz. 13:00, sala nr 1, Jagiellońska
 • historia godz. 13.00 w auli budynku przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
 • stosunki międzynarodowe godz. 13.00 w auli budynku przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
 • zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym i Ochrona Zabytków godz. 13.00 w auli budynku przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
 • wojskoznawstwo godz. 13.00 w auli budynku przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12