Kolegium I

Koła Naukowe w Kolegium I

Koło Naukowe "Akapit" (kierunek – edytorstwo)

Opiekunki:

dr hab. Aleksandra Norkowska, prof. uczelni - alnor@ukw.edu.pl

dr Katarzyna Wodniak - kwodniak@ukw.edu.pl

 

Studenckie Koło Naukowe Wydziału Historycznego (kierunki – historia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochroną zabytków)

Przewodniczący - Wojciech Sarnacki – wa.sarnacki@gmail.com

Opiekun: dr hab. Marek Zieliński, prof. uczelni

adres e-mail Studenckiego Koła Naukowego WH skh.ukw@gmail.com

Profil Koła na Facebooku - Studenckie Koło Naukowe Wydziału Historycznego UKW w Bydgoszczy
Zespół Koła na platformie MS Teams - SKN WH UKW 

 

Koło Naukowe Debaty w Języku Arabskim „Al-Munathara” (kierunek – lingwistyka    stosowana angielsko-arabska)

Opiekunka: dr Magdalena Al-Sayadi - aylulah@ukw.edu.pl

 

Koło Naukowe Studentów Germanistyki UKW (kierunek – germanistyka)

Opiekun: dr Rafał Pokrywka – rafal.pokrywka@ukw.edu.pl

Strona Koła

Profil Koła na Facebooku - Koło Naukowe Studentów Germanistyki