Kolegium I

Kolegium I

Kolegium I jest jednostką organizacyjną powołaną do obsługi procesu dydaktycznego i kontroli jakości kształcenia.

Kolegium I zakresem swojego działania obejmuje:

  • Wydział Historyczny,
  • Wydział Językoznawstwa,
  • Wydział Literaturoznawstwa,
  • Wydział Nauk o Kulturze,
  • Wydział Filozofii. 

Dyrektor Kolegium I 
dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, prof. uczelni
ul. M. K. Ogińskiego 16, p. 705
85-092 Bydgoszcz
tel.: 52 32 36 717
e-mail: agsuchorska@ukw.edu.pl

Sekretariat Kolegium I
mgr inż. Marta Musiałek
ul. M. K. Ogińskiego 16, p. 704
85-092 Bydgoszcz
tel.: 52 32 36 728
e-mail: sekretariat.kolegium1@ukw.edu.pl