Kolegium I

Procedura dyplomowania

Dokumenty, które należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest złożyć w Biurze Obsługi Studentów :

  • dowód wpłaty za dyplom: 60 zł za dyplom w j. polskim lub 100 zł w przypadku złożenia wniosku o dyplom w j. obcym. Opłatę należy uiścić na indywidulany numer konta podany w systemie USOSweb,
  • jeden zbindowany egzemplarz pracy dyplomowej w wersji z numerami kontrolnymi wydrukowany dwustronnie z systemu APD. Praca musi zawierać streszczenie w języku polskim oraz w języku pracy oraz oświadczenie (że praca została napisana samodzielnie, wydrukowana wersja pracy jest identyczna z wprowadzoną do systemu APD oraz że student/studentka wyraża zgodę na udostępnienie pracy dyplomowej dla potrzeb badawczych i dydaktycznych). Streszczenia i oświadczenie muszą być trwale złączone z pracą dyplomową (zbindowane).

 

Operacje:
17-09-2020, 12:34
publikacja: Marta Nowak
30-09-2020, 11:36
modyfikacja: Marta Nowak