Kolegium I

Rada Kolegium I

dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, prof. uczelni – Przewodnicząca Rady Kolegium I
dr hab. Wojciech Torzewski, prof. uczelni – Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Filozofii
dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni – Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Literaturoznawstwa
dr Anetta Głowacka-Penczyńska – Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Historycznego
dr Elżbieta Nowikiewicz – Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Nauk o Kulturze
dr Michał Sobczak – Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Językoznawstwa
mgr Aldona Ryńska – Kierownik Biura Obsługi Studentów Kolegium I                                   

Monika Giersz – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Kolegium I 

Zofia Stodolska – Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego Kolegium I