Kolegium I

Rada Kolegium I

dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, prof. uczelni przewodnicząca Rady Kolegium I
dr hab. Wojciech Torzewski, prof. uczelni Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych w Instytucie Filozofii
dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Literaturoznawstwa
dr Anetta Głowacka-Penczyńska Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Historycznego
dr Elżbieta Nowikiewicz Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych w Instytucie Nauk o Kulturze
dr Michał Sobczak Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Językoznawstwa
mgr Aldona Ryńska Kierownik Biura Obsługi Studentów Kolegium I
Ewa Karalus przedstawicielka Studentów
Katarzyna Makarska– przedstawicielka Studentów