Kolegium I

Samorząd Studencki Kolegium I

Przewodnicząca: Monika Giersz - filologia angielska
Wiceprzewodnicząca: Zofia Stodolska - kognitywistyka

Członkowie Rady Kolegium I:
Monika Giersz - filologia angielska
Zofia Stodolska - kognitywistyka

Członkowie Parlamentu Samorządu Studenckiego z ramienia Kolegium I:
Amelia Dąbrowska - lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka
Monika Giersz - filologia angielska
Julian Dziarnowski - kulturoznawstwo
Filip Pawlewicz - kognitywistyka