Kolegium I

Lista opiekunów pierwszych roczników

Opiekunowie pierwszych roczników studiów w roku akademickim 2022/2023 w Kolegium I:

Edytorstwo

 • studia I stopnia – dr hab. Alicja Dąbrowska, prof. uczelni

Filologia angielska

 • studia I stopnia – mgr Maciej Müller
 • studia II stopnia – dr Tomasz Paciorkowski
 • studia II stopnia niestacjonarne - mgr Ewa Dominikowska - Wróblewska

Filologia polska

 • studia I stopnia – dr Krzysztof Kołatka
 • studia II stopnia – dr Monika Peplińska

Germanistyka

 • studia I stopnia – mgr Sławomir Kowalewski

Historia

 • studia I stopnia – dr Witold Goszka
 • studia II stopnia – dr Witold Brzeziński

Kulturoznawstwo

 • studia I  stopnia – dr Magdalena Długosz

Lingwistyka stosowana angielsko-arabska

 • studia I stopnia – dr Sebastian Bednardowicz

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska

 • studia I stopnia - dr Samuela Tomasik 
 • studia II stopnia – dr Samuela Tomasik

Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

 • studia I stopnia – dr Joanna Skrzeszewska
 • studia II stopnia – dr Agnieszka Kurzyńska

Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska

 • studia I stopnia -mgr Eryk Hajndrych

Stosunki międzynarodowe

 • studia I stopnia – dr Witold Goszka
 • studia II stopnia – dr Witold Brzeziński

Wojskoznawstwo

 • studia I stopnia – dr Witold Goszka

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

 • studia I stopnia - dr Witold Goszka