Kolegium I

Lista opiekunów pierwszych roczników

Opiekunowie pierwszych roczników studiów w roku akademickim 2023/2024 w Kolegium I:

Edytorstwo

Filologia angielska

Filologia polska 

Filozofia 

Germanistyka

Historia

Kognitywistyka

Kulturoznawstwo

  • studia I i II  stopnia – dr hab. Karolina Golinowska, prof. uczelni - kg@ukw.edu.pl

Lingwistyka stosowana angielsko-arabska

Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska

Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska

Proces wydawniczy i praktyka tekstu

  • studia II stopnia – dr hab. Aleksandra Norkowska, prof. uczelni - alnor@ukw.edu.pl

Stosunki międzynarodowe

Wojskoznawstwo

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków