Kolegium I

Lista opiekunów pierwszych roczników

Opiekunowie pierwszych roczników studiów w roku akademickim 2020/2021 w Kolegium I:

Kierunek EDYTORSTWO:

 • studia I stopnia – dr hab. Ireneusz Szczukowski, prof. uczelni

Kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA:

 • studia I stopnia –mgr Marcin Czarnota
 • studia II stopnia – dr Jacek Mianowski

Kierunek FILOLOGIA POLSKA:

 • studia I stopnia – dr Krzysztof Kołatka
 • studia II stopnia – dr Monika Peplińska

Kierunek FILOLOGIA ROSYJSKA:

 • studia I i II stopnia -  dr Lilia Marszałek

Kierunek FILOZOFIA:

 • studia I  stopnia – dr Bożena Listkowska

Kierunek GERMANISTYKA:

 • studia I i II stopnia – mgr Sławomir Kowalewski

Kierunek HISTORIA:

 • studia I stopnia – dr Joanna Szczutkowska 
 • studia II stopnia –dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. uczelni

Kierunek KULTUROZNAWSTWO:

 • studia I i II stopnia – dr Marcin Kowalczyk

Kierunek LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO-ARABSKA:

 • studia I i II stopnia – dr hab. Michał Moch, prof. uczelni

Kierunek LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO-ROSYJSKA:

 • studia I i II stopnia – dr Iwona Malinowska

Kierunek LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO-NIEMIECKA:

 • studia I stopnia – mgr Hanna Gruszczyńska
 • studia II stopnia – dr Katarzyna Siewert-Kowalkowska

Kierunek LINGWISTYKA STOSOWANA ROSYJSKO-CHIŃSKA

 • studia I stopnia - mgr Eryk Hajndrych 

Kierunek STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

 • studia I stopnia – dr Joanna Szczutkowska
 • studia II stopnia – dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. uczelni

Kierunek WOJSKOZNAWSTWO:

 • studia I stopnia – dr Joanna Szczutkowska