Kolegium I

Zasady przystąpienia do egzaminów przed sesją egzaminacyjną