Kolegium II

Ankietyzacja

Wyniki ankietyzacji w roku akademickim 2019/2020

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Kolegium II Uniwersytetu w roku akademickim 2019/2020.

  Wyniki ankietyzacji w roku akademickim 2018/2019

  Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Kolegium II Uniwersytetu w roku akademickim 2018/2019.

  Wyniki ankietyzacji w roku akademickim 2017/2018

  Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu w roku akademickim 2017/2018

  Wyniki ankietyzacji w roku akademickim 2016/2017

  Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu w roku akademickim 2016/2017

  Wyniki ankietyzacji w roku akademickim 2015/2016

  Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu w roku akademickim 2015/2016

  Wyniki ankietyzacji w roku akademickim 2014/2015

  Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu w roku akademickim 2014/2015

  Wyniki ankietyzacji w roku akademickim 2013/2014

  Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu w roku akademickim 2013/2014

  Wyniki ankietyzacji w roku 2012-2013

  Informacje na temat wyników ankietyzacji w roku 2012-2013 znajdą Państwo w załączniku.

  Proces ankietyzacji

  W UKW przeprowadzane są, następujące różne ewaluacyjne, w systemie USOS web: oceny zajęć dydaktycznych dla studentów studiów I, II, III stopnia i jednolitych studiów magisterskich; oceny studiów podyplomowych; oceny środowiska jakości kształcenia.