Kolegium II

Kolegium II Kolegium II

Kolegium II

Kolegium II jest jednostką organizacyjną do obsługi procesu dydaktycznego i zapewnienia jakości kształcenia.

Kolegium II swoim zakresem działania obejmuje:

Kolegium II
adres: ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, pokój 508

dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni - dyrektor Kolegium II
tel. 52 32 36 725
e-mail: annabryx@ukw.edu.pl
pokój 509

Dyżury:

  • środa 12.00-14.00,

  • oraz dla studentów studiów niestacjonarnych: 
sobota 10.00-11.30 UWAGA!! dyżur na platformie MS TEAMS kod dostępu do spotkania  jgji4c8
w terminach: uzgodnionych wcześniej e-mailem

Sekretariat:
lic. Barbara Sułkowska
tel. 52 32 36 724
e-mail: sekretariat.kolegium2@ukw.edu.pl
pokój 508