Kolegium II

Procedury dotyczące toku studiów

Katalog osiągnięć - suplement do dyplomu

Informacja dla studentów kończących studia o możliwości dopisania dodatkowych informacji w punkcie 6 ust. 6.1 suplementu. 

W załączniku - katalog osiągnięć zatwierdzony na posiedzeniu Rady Kolegium II.