Kolegium III

Dokumenty do pobrania

Wnioski dla studentów

Wszystkie wnioski prosimy wypełniać elektronicznie oraz wysyłać z adresu studenckiego i przesyłać bezpośrednio do Biura Obsługi Studentów Kolegium III.

UWAGA!

  1. Od 1 kwietnia br. wszystkie wnioski i podania należy składać wyłącznie w postaci tradycyjnej – nie elektronicznej.
  2. Wzory wniosków pobieramy z zakładki „Dokumenty do pobrania” na stronie Kolegium III:
  3. wniosek należy wypełnić elektronicznie i wydrukować,
  4. wydrukowany wniosek student podpisuje własnoręcznie,
  5. jeżeli wniosek zawiera część „Opinia…” – uzyskanie opinii jest obligatoryjne.
  6. Wniosek należy złożyć w BOS, ul. Ogińskiego 16, pok. 802.

Podpisy na wnioskach (studenta, osoby opiniującej) muszą być złożone odręcznie!

Wnioski związane z pracą dyplomową