Kolegium III

Informacja w sprawie karty obiegowej studenta/doktoranta

Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 68/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznej Karty obiegowej studenta/doktoranta od dnia 16 czerwca 2020 roku obowiązuje wypełnianie elektronicznej karty obiegowej za pośrednictwem systemu USOSweb.

https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne/plik/11587/68_obieg%C3%B3wka.pdf