Kolegium III

Osiągnięcia kół naukowych Kolegium III

Po rozstrzygnięciu konkursu w ramach III edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” w roku 2023 Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 3 projekty kół naukowych z Kolegium III na łączną kwotę 144.700 zł.

Laureaci zostali wyłonieni spośród 308 zgłoszonych do konkursu wniosków.

Dofinansowanie otrzymały następujące jednostki:

1. Wydział Mechatroniki za projekt autorstwa dr inż. Zuzanny Kunickiej-Kowalskiej "Neutralna środowiskowo meduza mechaniczna do badań jakości słodkich wód stojących" (kwota 64.200,00 zł - Koło Naukowe Bioniki GEKON);

2. Instytut Matematyki za projekt autorstwa dr Katarzyny Chmielewskiej "Macierze nieskończone i liczby bezkwadratowe-zastosowania algebry w ekonomii i kryptologii" (kwota 36.300, 00 zł - Koło Naukowe Dydaktyki Matematyki i Informatyki OMEGA);

3.Wydział Informatyki za projekt autorstwa dr hab. inż. Jacka Czerniaka, prof. uczelni "Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w celu poprawy bezpieczeństwa żeglugi morskiej" (kwota 44.200, 00 zł -Koło Akademickie Labolatorium Sztucznej Inteligencji i Robotyki AIRlab).

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

W roku 2022 Minister Edukacji i Nauki również zakwalifikował do finansowania 3 projekty kół naukowych z Kolegium III na łączną kwotę 84.360 zł.

Laureaci zostali wyłonieni spośród 214 zgłoszonych do konkursu wniosków.

Dofinansowanie otrzymały następujące jednostki:

1. Wydział Nauk Biologicznych za projekt autorstwa mgr Ewy Wachowiak-Świtały "Założenie pólnaturalnych łąk kwietnych w mieście" (kwota 13.160,00 zł - Koło Naukowe Wydziału Nauk Biologicznych);

2. Wydział Informatyki za projekt autorstwa dr Piotra Kotlarza "Innowacyjny, mobilny system dezynfekcji sal dydaktycznych" (kwota 34.000,00 zł - Koło Naukowe Inkubator Technologiczny);

3. Wydział Mechatroniki za projekt autorstwa dr inż. Katarzyny Kazimierskiej-Drobny oraz dr hab. inż. Marka Macko, prof. uczelni "Lekki funkcjonalny kołowy pojazd miejski z napędem elektrycznym i panelami fotowoltaicznymi" (kwota 37.200,00 zł - Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania).

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom!