Kolegium III

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2022/2023 w Kolegium III

Rada Kolegium III przyznała wyróżnienia w „Konkursie na najlepsze prace dyplomowe
w Kolegium III” w roku akad. 2022/2023 dla następujących prac:

 • na kierunku Wychowanie fizyczne I stopień.: lic Malwina Han-Raniszewska, „Zróżnicowanie aktywności elektrycznej mięśni w różnych formach wyskoku w górę” (promotor dr Bartłomiej Niespodziński),
 • na kierunku Wychowanie fizyczne II stopień.: mgr Karina Bojanowska, „Aktywność fizyczna a mikrobiom jelitowy – w świetle aktualnych badań” (promotor dr Alicja Ewa Nowak-Zaleska),
 • na kierunku Turystyka i rekreacja I stopień.: lic Tetiana Melnyk, „Zachowania wolnoczasowe obywateli Ukrainy przebywających w Polsce” (promotor dr Iwona Józefowicz),
 • na kierunku Turystyka i rekreacja II stopień.: mgr Paulina Mazur, „Rola turystyki wiejskiej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Kaszub” (promotor dr hab. Aleksandra Jezierska-Thole, prof. uczelni),
 • na kierunku Zarządzanie kryzysowe w środowisku I st.: inż. Wiktoria Zientak, „Opracowanie systemu ostrzegawczego dla Brdy skanalizowanej wskutek wezbrania cofkowego rzeki Wisły” (promotor dr Dawid Szatten),
 • na kierunku Mechatronika II st.: mgr Julia Sołtysiak, mgr Kamil Szulczewski „Stanowisko diagnostyczne drgań maszyny wirnikowej” (promotor prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek),
 • na kierunku Inżynieria techniczno-informatyczna I stopień.: inż. Stanisław Grosicki, „Badania wpływu eksperymentalnego antypirenu w postaci fosforu czerwonego na właściwości użytkowe materiałów poliuretanowych” (promotor dr hab. inż. Joanna Maria Paciorek-Sadowska, prof. uczelni),
 • na kierunku Inżynieria techniczno-informatyczna II stopień.: mgr Angelika Sikorska, „Badania biokompozytów biodegradowalnych na bazie skrobi” (promotor dr hab. Marek Kociszewski),
 • na kierunku Biologia I stopień.:  lic. Michał Urbański, „Stan poznania motyli Polski” (promotor dr Lucyna Twerd),
 • na kierunku Biotechnologia I stopień.:  lic. Dawid Należyty, „Produkty reakcji Maillarda występujące w słodach browarniczych oraz ich wpływ na mikroorganizmy” (promotor dr Dawid Mikulski),
 • na kierunku Biotechnologia II stopień.:  mgr Katarzyna Osmolak, „Jednoczesne wykorzystanie odpadowej biomasy wywaru gorzelniczego oraz melasy buraczanej sposobem integracji produkcji etanolu pierwszej i drugiej generacji przeznaczonego na cele paliwowe” (promotor dr Dawid Mikulski),
 • na kierunku Ochrona środowiska II stopień.:  mgr Marta Ciechacka, „Ocena składu gatunkowego i obfitości organizmów żyjących w stawie na terenie Ogrodu Botanicznego UKW w Bydgoszczy” (promotor dr hab. Paweł Napiórkowski, prof. uczelni).

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym w roku akademickim 2022/2023

 

Operacje:
18-10-2023, 10:49
publikacja: Grażyna Orzęcka
24-10-2023, 07:24
modyfikacja: Grażyna Orzęcka