Kolegium III

Kolegium III Kolegium III

Kolegium III

Kolegium III

Kolegium III jest jednostką organizacyjną powołaną do obsługi procesu dydaktycznego i kontroli jakości kształcenia.

Wszystkie wnioski proszę kierować bezpośrednio do Biura Obsługi Studentów

Dyrektor Kolegium III
dr inż. Grzegorz Zych, prof. uczelni
ul. M. K. Ogińskiego 16, p. 804
85-092 Bydgoszcz
tel.: 52 32 36 744
e-mail: grzegorz@ukw.edu.pl

Dyżury:

wtorek, piątek: 9.30-11.30

Sekretariat Kolegium III
mgr inż. Grażyna Orzęcka
ul. M. K. Ogińskiego 16, p. 803
85-092 Bydgoszcz
tel.: 52 32 36 740
e-mail: sekretariat.kolegium3@ukw.edu.pl