Kolegium III
Kolegium III Kolegium III

Kolegium III

Kolegium III jest jednostką organizacyjną powołaną do obsługi procesu dydaktycznego i kontroli jakości kształcenia.

Wszystkie wnioski proszę kierować bezpośrednio do Biura Obsługi Studentów

Przypominamy,że komunikacja zdalna Studentów z Biurem Obsługi Studentów (wnioski, odwołania itp.) oraz z Wykładowcami powinna odbywać się z wykorzystaniem adresów e-mail w domenie UKW.

Dyrektor Kolegium III
dr inż. Grzegorz Zych, prof. uczelni
ul. M. K. Ogińskiego 16, p. 804

85-092 Bydgoszcz
tel.: 52 32 36 744
e-mail: grzegorz@ukw.edu.pl

Dyżury:  

  • środa    8:00:10.00

(po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem Sekretariatu)

Sekretariat Kolegium III
mgr inż. Grażyna Orzęcka
ul. M. K. Ogińskiego 16, p. 803
85-092 Bydgoszcz
tel.: 52 32 36 740
e-mail: sekretariat.kolegium3@ukw.edu.pl