Kolegium III

Kolegium III

Kolegium III

adres: ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz

dr inż. Grzegorz Zych, prof. uczelni - dyrektor Kolegium III
pok. 804, tel 52 32 36 744
e-mail: grzegorz@ukw.edu.pl
Dyżury:
wtorek, czwartek: 10.00-12.00;

Sekretariat:
mgr inż. Grażyna Orzęcka
pok. 803, tel. 52 32 36 740
e-mail: sekretariat.kolegium3@ukw.edu.pl