Kolegium IV

Ważność legitymacji Ważność legitymacji

Ważność legitymacji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 października 2020 r. wprowadzono od 19. października 2020 r. czasowe ograniczenie funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od momentu zniesienia tego ograniczenia, zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, legitymacje studenckie pozostaną ważne przez 60 dni. Dotyczy to również legitymacji z hologramem do 31 marca 2020 roku.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie  są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.