Kolegium IV

Procedury

Procedura dokumentowania efektów uczenia się

Procedura dyplomowania

Procedura IOS

Procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych

Szczegółowe warunki stosowania IOS

Szczegółowe warunki zmiany kierunku studiów

Szczegółowe zasady przeprowadzania i przystąpienia do egzaminów

Zasady dokumentowania efektów uczenia się