Kolegium IV

Skład Rady Kolegium IV

  • dr Joanna Gomoliszek — Dyrektor Kolegium IV

  • dr Anna Garczewska — Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów

  • dr Wojciech Trempała — Prodziekan ds. Kształcenia na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji

  • dr Aldona Uziębło — Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia w Instytucie Prawa i Ekonomii (ekonomia i finanse)

  • dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka — Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia w Instytucie Prawa i Ekonomii (nauki prawne)

  • dr Dorota Piotrowska — Kierownik Biura Obsługi Studentów Kolegium IV

  • Monika Przybylak — Przewodnicząca Samorządu Studentów Kolegium IV

  • Anna Leda — przedstawicielka studentów