Kolegium IV

Uchwały

Dokumentowanie efektów uczenia się

Egzaminy - przystępowanie, przeprowadzanie

Przeniesienie studenta z innej uczelni

Zmiana kierunku lub formy studiów

Zatwierdzanie tematów prac dyplomowych

Zasady udzielania urlopów w Kolegium IV

Warunki wyróżniania prac dyplomowych