Kolegium IV

Uchwały

Egzaminy - przystępowanie, przeprowadzanie

Zatwierdzanie tematów prac dyplomowych

Przeniesienie studenta z innej uczelni

Zmiana kierunku lub formy studiów