Kolegium IV

Uchwały

Egzaminy - przystępowanie, przeprowadzanie

Przeniesienie studenta z innej uczelni

Zmiana kierunku lub formy studiów

Zatwierdzanie tematów prac dyplomowych