Kolegium IV

Uchwały

Uchwała Rady Kolegium IV nr 1/2019/2020 z 3 marca 2020 roku w sprawie zasad dokumentowania efektów uczenia się

Uchwała Rady Kolegium IV nr 2/2019/2020 z 3 marca 2020 roku w sprawie procedury dokumentowania efektów uczenia się

Uchwała Rady Kolegium IV nr 3/2019/2020 z 3 marca 2020 roku w sprawie procedury dyplomowania

Uchwała Rady Kolegium IV nr 4/2019/2020 z 3 marca 2020 roku w sprawie ramowej procedury zatwierdzania tematów prac dyplomowych

Uchwała Rady Kolegium IV nr 5/2019/2020 z 3 marca 2020 roku w sprawie procedury indywidualnej organizacji studiów (IOS)

Uchwała Rady Kolegium IV nr 6/2019/2020 z 3 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków indywidualnej organizacji studiów (IOS)

Uchwała Rady Kolegium IV nr 7/2019/2020 z 3 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków zmiany kierunku studiów oraz formy studiów

Uchwała Rady Kolegium IV nr 8/2019/2020 z 3 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów oraz zasad przystąpienia do egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną

Uchwała Rady Kolegium IV nr 9/2019/2020 z 3 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków wyróżniania prac dyplomowych

Uchwała Rady Kolegium IV nr 10/2019/2020 z 3 marca 2020 roku w sprawie procedury przyznawania wyróżnień dla studentów i absolwentów