O nas

Koło Naukowe Prawa Karnego działa przy Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członkowie Koła interesują się prawem karnym materialnym, a także naukami pokrewnymi i pomocniczymi tej gałęzi prawa. W kręgu naszych zainteresowań poza samym prawem karnym, leżą głównie zagadnienia związane z kryminologią, penitencjarystyką oraz funkcjonowaniem jednostek umundurowanych. Za cel stawiamy sobie rozwijanie naszych pasji oraz pogłębianie naszej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego.

Kontakt

e-mail: knpk.ukw@gmail.com

Strona społecznościowa KNPK:
www.facebook.com 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38