Linguistica Bidgostiana

LBSN – Streszczenia / Summaries

Linguistica Bidgostiana. Series Nova, vol. I, Warszawa 2015

ISBN: 978-83-7798-223-5

Recenzenci / The Reviewers: Stanisław Cygan, Krzysztof Kosecki, Jolanta Mędelska, Anna Tyrpa, Piotr Wierzchoń, Piotr Żmigrodzki 

Linguistica Bidgostiana. Series Nova, vol. II, Warszawa 2016

ISBN: 978-83-7798-237-2

Recenzenci / The Reviewers: Maria Biolik, Edward Breza, Stanisław Cygan, Magdalena Czachorowska, Ewa Komorowska, Zbigniew Korsak, Joanna Kuć, Mirosława Wronkowska-Dimitrowa

Linguistica Bidgostiana. Series Nova, vol. III Pamięci Profesora Edwarda Brezy, Warszawa 2018

ISBN: 978-83-7798-265-5

Recenzenci / The Reviewers: Stanisław Cygan, Maria Pająkowska-Kensik

Linguistica Bidgostiana. Series Nova, vol. IV 45 lat bydgoskiego językoznawstwa polonistycznego, Warszawa 2019

ISBN: 978-83-7798-280-8

Recenzenci / The Reviewers: Marek Ruszkowski, Stanisław Cygan