Linguistica Bidgostiana

Linguistica Bidgostiana (LB)

Czasopismo redagowane w latach 2004-2012 w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego ówczesnego Instytutu Filologii Polskiej UKW w Bydgoszczy
ISSN 1732-8187
Redaktor Naukowydr hab. Andrzej S. Dyszak, prof. nadzw.UKW
Rada Naukowa: Jerzy Bańczerowski (Poznań), Edward Breza (Gdańsk), Stefan Grzybowski (Toruń), Zdzisława Krążyńska (Poznań), Jolanta Mędelska (Bydgoszcz), Marian Szczodrowski (Gdańsk), Aleksander Szwedek (Poznań)
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego