Linguistica Bidgostiana

Linguistica Bidgostiana. Series Nova (LBSN)

Seria wydawnicza  redagowana w latach 2015-2019 w Katedrze Gramatyki i Semantyki jako kontynuacja czasopisma „Linguistica Bidgostiana”
ISSN 1732-8187
(poszczególne tomy oznaczone numerami ISBN)
Redaktor Naukowy:
 prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak

Rada Naukowa: Jerzy Bańczerowski (Poznań), Edward Breza (Sopot) - do 2017 r., Maria Biolik (Olsztyn) - od 2018 r., Zdzisława Krążyńska (Poznań), Walentina G. Kulpina (Moskwa), Jolanta Mędelska (Bydgoszcz), Aleksander Szwedek (Bydgoszcz), Jan Wawrzyńczyk (Warszawa), Piotr Wierzchoń (Poznań)

BEL Studio Sp. z o.o.  Warszawa