Zakład Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej

Zakład Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej Zakład Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej

Zakład Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej

działał na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w latach 2009-2019, następnie został przyłączony do Katedry Pedagogiki Społecznej UKW.

o jednostce

Zakład Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej działał na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w latach 2009-2019, następnie został przyłączony do Katedry Pedagogiki Społecznej UKW.

Funkcję kierownika Zakładu pełnił dr hab. Mariusz Cichosz, prof. uczelni.

Obszary badawcze: Lokalne (społeczno-kulturowe) uwarunkowania funkcjonowania wybranych środowisk wychowawczych.