Narracje historyczne we współczesnym świecie
o konferencji

Tematyka konferencji:

 • miejsce i rola historii Polski w dyskursie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem przekłamań pojawiających się na jej temat
 • narracje historyczne w dyskursie publicznym wybranych państw świata, zwłaszcza Polski, Niemiec, Ukrainy czy Rosji
 • manipulowanie obrazami przeszłości dla osiągania określonych celów w polityce wewnętrznej i międzynarodowej wybranych państw świata
 • sposoby reakcji na manipulacje historyczne, pojawiające się też w ostatnich latach w Europie, w kontekście szeroko pojętej dezinformacji
 • tworzenie wspólnych podręczników do historii
 • prowadzenie „pozytywnej” i „negatywnej” polityki historycznej we współczesnym świecie
 • historia w polityce wewnętrznej i międzynarodowej innych wybranych państw świata
 • prawne granice wolności twórczości artystycznej a prawda historyczna w sztuce
 • historia w przekazie medialnym wybranych państw świata
 • odwołania do wydarzeń historycznych w mediach społecznościowych
 • wyobrażenia o przeszłości w czasach kultury audiowizualnej
 • filmy fabularne jako narzędzie kształtowania świadomości historycznej społeczeństwa
 • dokumenty filmowe i telewizyjne w upowszechnianiu wiedzy historycznej
 • edutainment historyczny — doświadczenia polskie i zagraniczne
 • nawiązania do wydarzeń historycznych w grach
 • rekonstrukcje historyczne i wizualizacje historyczne
 • muzyka jako nośnik wiedzy historycznej
 • rola języka w promowaniu historii
 • lingwistyka kulturowa a narracje historyczne i dyskurs polityczny
 • komunikacja międzykulturowa a potrzeba własnej narodowej narracji historycznej
 • Internet w historii — historia w Internecie
 • narracyjne muzea multimedialne
 • wpływ kultury audiowizualnej na narracje o przeszłości.

Przytoczone powyżej zagadnienia nie stanowią zamkniętego katalogu, lecz są jedynie propozycją do podjęcia dyskusji również nad innymi aspektami związanymi z  miejscem i rolą narracji historycznych we współczesnym świecie.

Kontakt