Narracje historyczne we współczesnym świecie

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Józef M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

prof. dr hab. Danuta Janicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

prof. dr hab. Albert Kotowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Jacek Maciejewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

prof. UKW dr hab. Michał Kosman, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

prof. UKW dr hab. Aleksander Lasik, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

prof. AH dr hab. Zbigniew Leszczyński, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk

prof. SGH dr hab. Krzysztof Miszczak, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

prof. UKW dr hab. Radosław Sajna, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

prof. KUL dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski; Instytut Europy Środkowej, Lublin

prof. UW dr hab. Anna Warakomska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. UKW dr. hab. Marek Zieliński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

dr Anna Garczewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

dr Krzysztof Garczewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz