Narracje historyczne we współczesnym świecie

ORGANIZATORZY

dr Anna Garczewska – Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

dr Krzysztof Garczewski - Wydział Historyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego