Narracje historyczne we współczesnym świecie

TERMINARZ KONFERENCJI

Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa: do 10 września 2019 r.

Informacja o przyjęciu propozycji referatów na konferencję: do 12 września 2019 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej: do 20 września 2019 r.

Opublikowanie programu konferencji: do 30 września 2019 r.

Konferencja: 21 października 2019 r.

Przesłanie tekstów do publikacji: do końca listopada 2019 r.