Pracownia Testów Psychologicznych

Godziny otwarcia pracowni

Poniedziałek — 08.00 – 15.00

Wtorek — 08.00 – 15.00

Środa — 08.00 – 15.00

Czwartek — 08.00 – 15.00

Sobota — 09.00 – 16.00

UWAGA!

Studenci do budynku Wydziału wpuszczani będą przez Portiera pojedynczo wyłącznie w wyznaczonych godzinach pracy Pracowni. Dostęp do pracowni możliwy jest wyłącznie w maseczce i po uprzedniej dezynfekcji rąk (płyn do dezynfekcji znajduje się w portierni).