Pracownia Testów Psychologicznych

Narzędzia opracowane przez IBE

Narzędzia opracowane przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE):

 • Standaryzowane Narzędzia do Oceny Wypowiedzi SNOW, Smoczyńska M., Haman E., Kochańska M., Łuniewska M.
 • Test Rozwoju Językowego TRJ, Smoczyńska M., Haman E., Czaplewska E., Maryniak A., Banasik N., Kochańska M., Łuniewska M.
 • Skala Prognoz Edukacyjnych SPE IBE, Wiejak K., Krasowicz-Kupis G., Bogdanowicz K. M.
 • Bateria Testów Czytania BTCZ IBE, Krasowicz-Kupis G., Bogdanowicz K. M., Wiejak K.
 • Bateria Testów Pisania BTP IBE, Awramiuk E., Bogdanowicz K. M.
 • Bateria Testów Fonologicznych BTF IBE, Krasowicz-Kupis G., Wiejak K., Bogdanowicz K. M.
 • Test Powtarzania Pseudosłów TPP- podręcznik, Szewczyk J., Smoczyńska M., Haman E., Łuniewska M., Kochańska M., Załupska J.
 • Modelowanie zdań. Materiały pomocnicze do terapii logopedycznej. Smoczyńska M., Kochańska M., Morstin M., Łuniewska M., Haman E.,
 • SLI – specyficzne zaburzenia językowe. Podstawowe informacje dla rodziców i nauczycieli. Czaplewska E., Kochańska M., Maryniak A., Haman E., Smoczyńska M., IBE: Warszawa 2014
 • Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. T.I: narzędzia dostępne w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach. Krasowicz-Kupis G., Wiejak K., Gruszczyńska K., IBE: Warszawa 2014
 • Skala Prognoz Edukacyjnych SPE IBE. Podręcznik. Wiejak K., Krasowicz-Kupis G., Bogdanowicz K.M., IBE: Warszawa 2015
 • Bateria Testów Fonologicznych BTF IBE. Wiejak K., Krasowicz-Kupis G., Bogdanowicz K.M., Podręcznik, IBE: Warszawa 2015
 • Bateria Testów Pisania BTP IBE. Awramiuk E., Krasowicz-Kupis G., Wiejak K., Bogdanowicz K.M., Podręcznik, IBE: Warszawa 2015
 • Bateria Testów Czytania BTCZ IBE. Podręcznik. Krasowicz-Kupis G., Bogdanowicz K.M., Wiejak K., IBE: Warszawa 2015
 • Inwentarze Rozwoju Mowy i Komunikacji (IRMIK). Słowa i gesty. Słowa i zdania. Podręcznik. (M. Smoczyńska, G. Krajewski, M. Łuniewska, E. Haman, K. Bulkowski, M. Kochańska.