Pracownia Testów Psychologicznych

Informacje dla studentów - zakup testów do prac magisterskich

Studenci, którzy planują zastosować testy psychologiczne w pracy magisterskiej, muszą dostarczyć do Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie wypełnione upoważnienie. Upoważnienie wypełnia promotor, który musi być psychologiem. Jeśli test przeznaczony jest nie tylko dla psychologów, promotor musi mieć uprawnienia do korzystania z testu. Upoważnienie musi być poświadczone przez sekretariat uczelni (pieczątka i podpis pracownika sekretariatu). 

Wszystkie niezbędne informacje oraz wzór upoważnienia znajdują się na stronie:  http://www.practest.com.pl/dla-studentow-i-doktorantow