Pracownia Testów Psychologicznych

Kierownik Pracowni

dr Joanna Bitner-Szulc

e-mail: jbitner.szulc@ukw.edu.pl