Pracownia Testów Psychologicznych

Kierownik Pracowni

dr hab. Paweł Izdebski, prof. uczelni 

tel. 52 370 84 17

e-mail: pawel@ukw.edu.pl