Pracownia Testów Psychologicznych

Pracownia Testów Psychologicznych

Pracownia Testów Psychologicznych powstała w roku 1998. Od początku istnienia do marca 2021 r. kierował nią prof. dr hab. Paweł Izdebski. Obecnie Kierownikiem Pracowni Testów jest dr Joanna Bitner-Szulc.

Pracownicy Pracowni Testów dbają o to, by dostępne były najnowsze opracowania testów przydatnych w psychologii. W Pracowni znajdują się testy psychologiczne, które zostały wydane oficjalnie w Polsce. Posiadamy testy mierzące inteligencję (m. in. WISC-R, WAIS-R, Test Matryc Ravena), testy przydatne w psychologii zdrowia, pracy, testy neuropsychologiczne (np. Benton, DUM, Bender), testy służące do pomiaru osobowości i temperamentu (EPQ-R, NEO-FFI, NEO-PI-R) oraz testy projekcyjne (np. test Rorschacha).

W ramach działalności Pracowni, prowadzone są autorskie badania nad opracowywaniem testów. Do tej pory podjęto działania w celu opracowania Kwestionariusza Poczucia Nadziei oraz Kwestionariusza Poczucia Humoru, Kwestionariusz Aprobaty Społecznej i Inwentarz Osobowości HEXACO-PI-R. W przyszłości nastąpią opracowania własne testów przydatnych w pomiarach zdolności i psychologii zdrowia. W planach Pracowni jest systematycznie powiększanie zasobów.

Kierownik oraz pracownicy Pracowni doradzają pracownikom i studentom Wydziału Psychologii w wykorzystywaniu testów psychologicznych w procesie edukacyjnym studentów psychologii oraz w pracach naukowych. Ponadto Kierownik nadzoruje merytorycznie wykorzystywanie testów na zajęciach.

Zasady pracy Pracowni są zgodne z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i są opracowane w Regulaminie Pracowni Testów Wydziału Psychologii UKW.