Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa UKW w Bydgoszczy